Онлайн магазин за климатична и отоплителна техника и електроуреди за бита NICEMAG
0% лихва

         Думата “Defrost” има английски корен и буквално значи размразяване. Точно това и режима с наименование „Defrost”, що се отнася до климатиците - на лице е размразителен процес на топлообменника на външното тяло на системата.

Външното тяло на всяка една технология от климатичен характер, когато функционира в отоплителен  режим, „изпомпва” топлина от околната среда (от атмосферата) и я премества в пространството, в което е направен монтажа на вътрешното му тяло.

Този процес се осъществява въз основа на функцията на хладилния агент (фреона) да се загрява, дори и при наличието на много ниски температури, когато е подложен под достатъчно високо налягане от компресора на климатика.

Именно заради разликата в температурата на околната среда и на външния топлообменник, който в повечето случаи е с по-ниска температура, по него се получава образувание от скреж, и в някои случаи дори на лед.

Когато външният топлообменник е заскрежен, системата на климатика директно минава в режим на “Defrost”, за да се избегне създаването и натрупването на лед, което би възпрепятствало нормалната работа на климатика.

В своята основа, режимът “Defrost” е автоматично минаване от режим отопление в режим охлаждане, за да се покачи температурата на външния топлообменник и да се осигури неговото размразяване. Този процес най-често е около 5-10 мин. и се повтаря през даден времеви интервали, като този период е пряко свързан с условията на атмосферата.

Или с по-просто думи- колкото по-влажно и студено е навън, толкова по-често климатикът Ви ще се нуждае от  размразяване.

При различните видове климатици “Defrost” функционира по различен начин.

При някои е на лице индикатор от светлинен характер  на вътрешното тяло, който сочи, че климатикът вече е в режим на „размразяване”, при други такъв индикатор липсва, но и в двете ситуации, турбината на вътрешното тяло прекратява работа или функционира, но въздухът, който излиза от климатика е студен.

Този процес често е съпътстван от неудобство от страна на онези, които се намират в помещението, но както вече споменахме всичко е за кратко.
Най-важното,  с което трябва да сме наясно по повод режима “Defrost” е, че това е съвсем обикновено явление при всички климатици без значение от модела, цената и марката и режима не трябва да се прекъсва по никакъв начин, защото е част от нормалното функциониране на всяка една система от климатичен характер.