Общи условия | Nicemag
Онлайн магазин за климатична и отоплителна техника и електроуреди за бита NICEMAG
0% лихва

Общи условия

Общи условия за ползване на уебсайта NiceMag.bg

Технически консултации оn-line през сайта, или по телефон, може да бъдат направени в рамките на работното време: от 09:30 до 18:30 часа, от понеделник до петък.

Запознайте се с условията , преди да пазарувате чрез този уеб сайт. 


"НайсМаг" ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Подуяне ж.к. Левски Г,бл.43,ап.53 ; ид. номер по Булстат: 206321402 

1. Условия за използване на Сайта на www.nicemag.bg
Потребителят разбира и приема обстоятелството, че Сайта не поема никаква отговорност за навременността, изтриването и невъзможността да бъде доставена информация относно завършени поръчки на Потребителя, негови или на други Потребители мнения и оценки за продукти, информация за не налични продукти, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване на Сайта. В случай, че в следствие на използването на този Сайт или материали от него доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация, Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.
.

2. Задължения на потребителя при регистриране
 Потребителят се съгласява да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма  в случай, че Потребителят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, Сайта има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.

3. Защита на личните данни. Политика на конфиденциалност
Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на www.nicemag.bg при ползване от него на Сайта, както и на поправка на тези Лични данни.

Сайта изрично уведомява Потребителя, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.
Сайта си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.

4. Авторски права и ограничения свързани с тях.
www.nicemag.bg дава право на Потребителите да ползват всички услуги, които са предоставяни в Сайта само за лични нужди с нетърговска цел, при условие че не се нарушават авторските права на www.nicemag.bg или на трети лица свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Не се разрешава материалите на този Сайта да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет Сайт материали в други сайтове е забранена.
www.nicemag.bg си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и всякакви части от информацията на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор, уреждащ правата и задълженията, в писмена форма между www.nicemag.bg и лицето, публикуващо информацията.
При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права Сайта не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката.
Всички предлагани от www.nicemag.bg стоки и услуги, защитени от закона за Авторското право и сродните му права се предлагат в оригиналният си вид, опаковка и носител без никакво въздействие от страна на www.nicemag.bg и според лицензите и правата за разпространение дадени от производителите и/или дистрибуторите им за България.
Предоставените препратки на Сайта на www.nicemag.bg към сайтове, собственост на трети лица са публикувани единствено и само за Удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от Сайта и след използването на препратката настоящите Общи условия губят сила. www.nicemag.bg не контролира тези сайтове и не поема никаква отговорност за никой от тях и/или тяхното съдържание. По този начин www.nicemag.bg по никакъв начин не налага и не препоръчва тези сайтове на потребители, нито информацията публикувана в тях. Посещението и всички рискове, свързани с него, на такъв сайт е изцяло отговорност на потребителя.

5. Представяни стоки и услуги на Сайта.
В страницата на всяка стока представена в Сайта са посочени цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта. Сайта не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не касаят основните й характеристики и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.

Сайта има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги и цени. Някои от публикуваните продукти може да бъдат остарели, като сайта не поема отговорност да ги актуализира. Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента.

6. Закупуване на стока и/или услуга, представена в www.nicemag.bg
Потребителят има право да поръчва стоки и услуги, представяни от Сайта. При направа на поръчката Потребителят има право да избере стоките и количеството им, начинът и сроковете за доставка според предложените на Сайта варианти.
По всяко време преди завършването на Поръчката потребителят има право да променя избраните от него стоки и услуги.
При направа на поръчка на Сайта потребителят влиза в договорни отношения със " НайсМаг" ООД касаещи конкретната покупка и покрити от настоящите Общи условия, поръчката се смята за направена след потвърждаване на направената поръчка следвайки инструкциите в Сайта.
Цени
Всички представени на сайта/онлайн магазина(www.nicemag.bg) цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им. Nicemag си запазва правото да ги променя по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Цените по потвърдени от Nicemag онлайн поръчки са окончателни и не подлежат на промяна. Представените на сайта/онлайн магазина цени са крайни и включват всички данъци и такси, без цена за обработване и доставка – посочена отделно, в случай, че има такава.  Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на сайта по време на правене на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата.
При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, или при изчерпани наличности www.nicemag.bg има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.

7. Доставка на закупени стоки
Доставката на поръчаните стоки се извършва по избраният от Потребителя начин и според посочените срокове. 

8. Плащане на закупени стоки и услуги
При плащане в брой на поръчаните стоки и услуги Потребителят се задължава да депозира в момента на доставката на www.nicemag.bg или на неговият представител, извършващ доставката пълната стойност на доставяната поръчка. В случай, че в едноседмичен срок от датата на доставка Потребителят се откаже частично или изцяло от закупените стоки, Сайта се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума. В случай, че потребителят не се откаже от закупените стоки или услуги, www.nicemag.bg автоматично приема направения депозит като плащане на поръчаните стоки или услуги.
При плащане по банков път, Потребителят депозира сума равна на стойността на направената поръчка в банковата сметка на "НайсМаг"ООД, посочена в изпратената фактура и, едва след като депозита бъде потвърден, се доставят поръчаните стоки и услуги. В случай, че в едноседмичен срок от датата на доставка Потребителят се откаже частично или изцяло от закупените стоки, www.nicemag.bg се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума. В случай, че потребителят не се откаже от закупените стоки или услуги, www.nicemag.bg автоматично приема направения депозит като плащане на поръчаните стоки или услуги.

9. Отказ от закупена стока
 Потребителят има право да се откаже от направената поръчка в 14-дневен срок. Oтказът от покупка е приложим само за физически лица-потребители.

В този случай Потребителят има правото да уведоми Сайтав писмен вид за отказа от покупка.

  • Върнатият продукт трябва да бъде в същото състояние, в което е бил доставен 
  • Разходите за върнатите продукти се поемат от Потребителя.

Възстановяване на стойността на продукта се извършва до 14 дни от връщането. Ако поръчката/продуктът е заплатен чрез банкова карта онлайн, то сумата ще бъде върната/възстановена до 14 дни по банковата сметката на същата карта, с която е извършено плащането.

Ако продуктът бъде върнат в състояние, в което не може да бъде продаден като нов, си запазваме правото да изискаме такса от Потребителя 

Подчертаваме, че когато връщането на продукти, чиято опаковка е повредена или непълна, показват следи от ползване, без аксесоари, без гаранция, ние си запазваме правото да решим дали да приемем връщането или да задържим част от стойността на продукта – сума която ще бъде съобщена на Потребителя след оценка на щетите.

10.Други
Сайта има право да променя технологията и дизайна на предоставяните Услуги без предварително известяване.
Сайта си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови услуги,с промоции или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.

Отговорности:

Nicemag.bg не носи отговорност при:
- изчерпване на количества от дадени артикули,
- забавяне на доставката до нас от вносителите или производителите на съответните стоки.
- за непредвидени технически проблеми