Монтаж и гаранция | Nicemag
Онлайн магазин за климатична и отоплителна техника и електроуреди за бита NICEMAG
0% лихва

Монтаж и гаранция

Монтаж на климатична техника

Всички цени на климатична техника в сайта на NICEMAG  са без включен монтаж, както и закупуването на продукти от сайта, не е обвързано с монтаж от наши специалисти, за да е валидна гаранцията им. NICEMAG предлага квалифициран монтаж в следните населени места:

Монтажен център   Размер в BTU  Цена в лева

София и област, Пловдив и област, Варна и област , Стара Загора,Kюстендил,Ботевград, Враца,
Ямбол, Сливен, Шумен, Русе, Свищов, Белене, Видин, Панагюрище, Царево,
Приморско, Ахтопол, Созопол, В.Търново, Чирпан, Бургас, Дупница, Плевен,
Търговище, Петрич, Перник,Габрово и Разград, Нова Загора

ДО 13 000 BTU

 280 лв.

ОТ 14 000 BTU ДО 18 000 BTU

300 лв

OT 20 000 BTU ДО 24 000 BTU

320 лв.

 НАД 30 000 BTU

400 лв.

МОНТАЖ НА КОЛОНЕН КЛИМАТИК
24 000/ 30 000/ 32 000/ 42 000/ 48 000 BTU

420 лв.


При желание за квалифициран монтаж от NICEMAG, можете да заявите това, като маркирате полето "желая да ми бъде извършен монтаж"  при оформяне на поръчката и нашите специалисти, ще предвижат всички детайли от поръчката до извършване на монтажа в дома ви. За целта трябва да знаете, че ние разделяме цената на монтажа от покупката на климатика, което налага заплащането на услугата директно на монтажната група (изключение правят продуктите, които са с включен безплатен монтаж).

ВАЖНО! Резервация за ден и час на монтаж от NICEMAG се прави след получаване и плащане на продукта.

Екипът на NICEMAG ви напомня, че качествено извършения монтаж е предпоставка за валидността на Търговската гаранция на продукта, както и за неговото правилно експлоатиране и дълъг живот.  За правилното функциониране на климатичната техника е изключително важно монтажът да се извърши от квалифицирани специалисти с опит. Ние разполагаме с обучен, квалифициран екип, който ще се погрижи както за избиране на най – подходящото място за монтаж на вашия нов климатик, така и за неговото бързо, отговорно и качествено изпълнение.

 Гаранционни условия

Важно: За да се възползвате от търговската гаранция е нужно да съхранявате надлежно и приложите в случай на нужда гаранционната карта, заедно с разписката за плащане издадена от куриера. При доставяне и плащане на избрания от вас артикул, куриерската фирма, ще издаде разписка за пощенски паричен превод за направената покупка. На посочения от вас в поръчката имейл адрес, ще получите автоматичен имейл с кратко указание и бутон "Генериране на гаранционна карта", в който трябва да попълните серийните номера на вътрешното и външното тяло на климатика. След запазване на информацията ще имате възможност да изтеглите гаранционната карта и да я подготвите за попълване от инсталатора в деня на монтажа. Наличието на подпис и печат не е задължителен реквизит. Приложените в този вид документи съдържат необходимата информация (доставчик, дата, данни за инсталатор) за покупката, за да са валидни гаранционните условия.

За начало на гаранционния срок на стоките се счита датата на получаване на закупената стока.

Изключение правят климатичните системи, при които гаранционния срок започва да тече от датата на монтажа в случай, че той се извърши в рамките на 3м., считани от датата на покупката. Ако монтажът се извърши след 3 – тия месец от датата на покупката, за начало на гаранционния срок се счита датата на закупуване на климатичната техниката.

Безплатното гаранционно обслужване включва:

1. Безплатен демонтаж и монтаж на повредената част или цялата инсталация.

2. Отстраняване на всички фабрични дефекти на стоката, проявени в гаранционния срок.

3. Подмяна на дефектните с нови оригинални части.

Безплатното гаранционно обслужване НЕ включва:

1. Почистване на инсталацията, филтрите на вътрешното тяло, отпушване на кондензен път.

2. Повреди, причинени от форсмажорни обстоятелства – пожари, наводнения, земетресения и температури по-ниски от посочените в ръководството за експлоатация за даденият модел.

3. Повреди в следствие на токови удари, пренапрежение или ниско напрежение. Съгласно БДС захранването е 220V±5%.

4. Механично счупени и/или деформирани пластмасови детайли – лицев панел, турбина на вътрешно тяло, перка на външното тяло, дистанционно управление и др. Когато дефекта е в следствие на сътресения, удари, механични или електрически претоварвания, получени в следствие на небрежно отношение, при транспорт или природни бедствия (мълнии, наводнения и др.) при токов удар или неизправности в захранващата мрежа(Съгласно БДС захранването е 220V±5%.) или други причини извън контрола на вносителя/сервиза или форсмажорни обстоятелства. Нормално тези рискове се поемат от съответната застраховка.

5. Когато повредата е настъпила в следствие на попадане на външно тяло (течност, прах в голяма степен, инсекти и насекоми и др.), под действието на агресивна външна среда или не са полагани елементарни грижи за изделието.

Гаранционно обслужване може да бъде отказано в следните случаи:

1. При несъответствие между данните в документите и самата стока, опит за подправяне на документи или липсващи такива.

2. Когато е правен ремонт или модификация от потребителя или от неупълномощени лица или фирми.

3. Когато не са спазени условията на експлоатация, посочени в потребителското ръководство на производителя.

4. При причинени повреди от нецелесъобразно използване на продукта, въздействие на температура, влага или други фактори извън допустимите граници.